Slagtebænk Dybbøl

Op til premieren på Ole Bornedals TV-serie 1864 gør forfatteren Tom Buk-Swienty det til et åbent spørgsmål, om danskerne er klar til den store fortælling, når vi er opdraget til den lille?
Han ved, hvad han taler om. Han voksede op i Sønderborg tæt ved Dybbøl og er både forfatter, journalist og historiker. Som dreng legede han mellem de mange mindesten for faldne soldater, som ligger strøet ud over den gamle krigszone ved den berømte mølle, og stenene gjorde ham nysgerrig efter at finde ud af, hvad det egentlig var, soldaterne oplevede de skæbnesvangre aprildage i 1864.

Min egen interesse for krigen om Slesvig udviklede sig i takt med den nye bølge af egoistisk national-dyrkelse, som – uanset fortidens mange ulykker på netop den front – i disse år skyller igennem Europas lande. Og i dag er Tom Buks fremragende bøger den mest givende kilde til forståelse for, hvad i alverden der foregik den gang, danskerne pustede deres nationale glorie op og provokerede Preussen til krig.
Tidligere efterlod de gamle generationer, forældre og skolelærere os jo bare med et stort spørgsmål: Hvorfor? Det var som om, man helst lagde låg på den krig, hvor Danmark mistede henved halvdelen sin befolkning og en tredjedel af sit landareal og blev en småstat.
Hvordan kunne en respektabel nations ledere i den grad tage fejl af egne kræfter, muligheder og evner i forhold til omverdenens? Hvorfor overtrådte vi bevidst en international traktat? Og hvad indebar krigen for soldaterne? Det giver Tom Buks bøger, måske også TV-serien, svar på.

I et klart journalistisk sprog trækkes kendsgerningerne frem fra skammens støvede arkiver. Man læser og forstår, hvordan Danmarks regering spillede sig sine muligheder af hænde og bragte landet og befolkningen i en katastrofal situation. Og man mindes om, at nationalismens skyklapper egentlig kun fører ad helvede til. Den gang som nu.

  • Gyldendal udgiver – se HER.
  • Læs om TV-serien 1864 HER.

Jensens stjerneskud af en jogging-tur

Carsten Jensen: “Jeg har hørt et stjerneskud”. Gyldendal.

New Ireland – en port til Paradis
“Det var i dette øjeblik, da Tambuk talte om floden som om det var en nær ven eller en slægtning, at jeg fik en indre følelse af at befinde mig i paradis. Da han gjorde sin kærtegnende bevægelse hen over vandet, opdagede jeg, at min egen feber var hørt op…”
“Junglen stod som en sort uigennemtrængelig mur omkring os, og højt oppe havde Sydkorset mistet sin glans i det sølvhvide skær fra fuldmånen, der fyldte lysningen, hvor vi havde slået lejr, med sære, vibrerende skyggespil. Stilheden blev pludselig brudt af en høj syden oppe fra himlen, så helt forskellig fra junglens mangfoldige repertoire af lyde, ja, så helt forskellig fra nogen anden lyd, jeg nogensinde havde hørt, som om en vældig svejseflamme bredte sig gennem nattehimlens blå bagtæppe. En hvidglødende kugle af ild for hen over trætoppene. Det var en meteorsten, sekundet før den ramte jorden…
Jeg holdt vejret. Så gik det op for mig, at jeg ikke blot havde set en meteorsten nå frem til Jorden. Jeg havde også hørt et stjerneskud. Metaforen var blevet virkelighed; den poesi, der gemmer sig i det smukke ord for et faldende legeme ude fra rummet, havde bevist sin sandhed…”

Papua Ny GuineaDér var det altså, at Carsten Jensen hentede bogens titel. Omgivet af venlige folk med en fortid som menneskeædere præsenterer han os for kulturernes grænseland, hvor indbyggerne nok véd, hvad en telefon er, men hvor de som regel endnu ikke selv har en. Vi hører om sære eksistenser som de stive mænd uden albuer og knæ, og en kultur hvor mænd og kvinder lever adskilt. Vi forstår, hvordan den moderne tids viden væves ind i disse folks egen myteprægede begrebsverden, så sammenstødet mildnes. Eller som forfatteren lærte af den gamle mand, Kobari:
“Kobari kendte nok den hvide mands verden, men han var stadig herre i sin egen.”

Alt er oplevet og sanset af en fortæller, som har sat sig for at bryde sine egne grænser gennem opslidende vandringer gennem mudder og moskito-sværme og nærkontakt med fremmede mennesker og livsformer. Man forstår, at den livsstil og de tankegange, som dominerer livet her hos os, så langt fra omfatter hele verden.
Den konstant læsende og oplevende forfatters rejse er ikke bekvem, undtaget ét tilfælde: Dagene på Olosan – en grøn frodighed af en ubeboet ø i Stillehavets Solomon-gruppe, hvor han dagligt blev sejlet ud og nogle timer senere hentet hjem. Dér fordøjede han i ensomhed rejsens mange indtryk og oplevede for første gang i sit liv et koralrev. I selskab med stimer af farverige fisk noterer han poetisk:
“Jeg følte, jeg var tæt på skaberens mund på en dag, hvor han blæste sæbebobler og legesyg fyldte sit værk med stadig nye former.”

Det er denne personlige opdagelsesrejse, som både foregår i forfatterens eget sind og i de landskaber, han betræder, der gør bogen så fascinerende. Oplevelsen af de kolossale stenansigter på Påskeøen, øen uden nutid, beskrives ikke bare som et under, men indleder en tanke- og fantasivækkende vandring rundt blandt de tegn, figurer og ruiner, som de tabte kulturer har efterladt.
“Der var en mystisk kraft på spil på Påskeøen, og jeg mærkede den selv i næsten fysisk forstand … På Påskeøen var det en anelse. Senere blev jeg klar over, at denne anelse i virkeligheden havde været en forudanelse. I Perus Andesbjerge fik jeg en form for vished.”

Peru
I disse bjergegne, der har været skueplads for verdenshistoriens største folkemord, da det blomstrende Inka-rige med dets 3.000-årige rødder brat blev tilintetgjort, mærkede jeg den samme stemning som på Påskeøen … Peru tiltrækker fantasier om glemte dale, byer og folk, lommer i tiden, der et eller andet sted i de utilgængelige Andesbjerge har overlevet i den dybeste isolation. Sagen er, at disse tidslommer og glemte dale findes, ikke i bjergene, men inde i deres beboeres hoveder…”
Både med hensyn til forhistorie og beskrivelse af nutiden er disse afsnit så omfattende, at jeg tager bogen med, hvis mine egne rejser nogensinde fører til Peru og Påskeøen. Jensens vigtigste informationskilde i Peru er den danske digter Thomas Boberg, som med sin peruanske kone bor i Lima. Mon ikke, at den venskabelige forbindelse har medvirket til bogens drive. Betydningen af at have en kammerat ved rejsens mål er stor, og Thomas Bobergs kendskab til Sydamerika fremgår jo bl.a. af hans egen rejsebog Americas, som jeg for nogle år læste med interesse.

Følelsen af hjemkomst
Sammen drager Carsten og Thomas op i bjergene til den gigantiske borgruin Kuelap, bygget omkring 300 år før Kristus “af en høj lyshåret race med øjne så klare som vand”. På vandringen op overnatter de hos bønder, hvor konen til dessert serverer græskargrød med sukker. Også dér finder Carsten inspiration – minderne om den danske sommer i smagen af stikkelsbærgrød:
“Der var mere end det i græskargrøden: Den følelse af hjemkomst, et vildfarent barn kan have, når det igen finder vej tilbage, og døren ikke er låst. Der var generøsitet i maden, den samhørighedsfølelse, heller ikke den voksne kan undvære, og som, hvis vi fjerner os fra den, gør os mindre som mennesker. Det var den samme generøsitet, jeg havde mødt igen og igen på min rejse. Midt i de ustandseligt skiftende kulturer og landskaber havde det været min rejses røde tråd og virkelige fundament…”

De nære oplevelser bliver springbræt for de store, og omvendt – som i fascinationen af Fuglemanden fra Påskeøen, som Thor Heyerdahl fandt i pyramidekomplekset i Tucume, Peru.
“To indbyrdes adskilte og isolerede kulturer kan umuligt have frembragt en mytologisk figur af så slående lighed … Der må have været kontakt,” skriver Jensen henført.
Sådan flyver vi også med på indtrykkede af kulturernes opståen, deres udbredelse og undergang. Carsten Jensens rejse og bog er beundringsværdig og en stor inspiration.

  • Billedet fra Papua Ny Guinea har jeg lånt af den gode fritidsfotograf Christopher Michel, som du finder her.

En inspirerende gubbe skræller sit løg

Forfatteren Günter Grass’ store selvbiografi Når løget skrælles er den bedste bog, jeg har læst i år, også den mest givende selvbiografi siden Ingmar Bergmans Laterna magica. Ikke fordi efterårets sensation pirrer eller forarger mig som det himmelråbende “Mein Gott, gjorde Grass tjeneste i det onde nazikorps Waffen SS!”, som bogens udgivelse i Tyskland udløste i nogle kredse. Ganske vist forstår man godt indvendingen: Hvorfor har en snart 80-årig personlighed, der som en anden søjlehelgen har spottet så mange og så meget i efterkrigstidens Tyskland, ikke fortalt os om sin fortid i SS for længe siden?
Svaret er måske, at tiden først nu, da efterkrigs-årenes éndimensionale retorik er afløst af et mere nuanceret syn på fortiden, er moden til sådan en afsløring. Det viser jo også den række af bøger og film om tyskernes skæbne, som er blevet udgivet de seneste år. Samtidig har Günter Grass vel følt, han er blevet gammel nok til at skrælle sit livs løg.

gunter-grass-300.jpgDen aldrende forfatter genkalder sin fortid, ja fremmaner sig selv som 17-årig grøn knægt, der indkaldes til krigstjeneste i 1944 blot et halv år før Tysklands sammenbrud. Afskeden med barndommens småborgerlige Danzig, familien og vennerne er gribende, selv om Grass skildrer begivenheden uden sentimentalitet; på vej væk var han nok under alle omstændigheder.
Som soldat nåede han aldrig at affyre et dræbende skud, men befandt sig snarere på flugt fra krigen, fordi de tyske militærenheder blev løbet overende af russernes Røde Armé. Han endte i en amerikansk krigsfange-lejr, hvor han tog hul på et nyt liv. Det skete via et madlavningskursus (!) hvor den nu 18-årige udhungrede fyr kunne få stillet sin helt basale sult, eller i hvert fald forestillingen om at blive mæt.
Grass beskriver sine oplevelser så ærligt og menneskeligt, at man bogstaveligt pløjer sig gennem teksten for at finde ud af, hvordan en naiv fyr med baggrund i nazisternes “nye tid” bliver kunstner – tegner, stenhugger, forfatter og ikke mindst: den samfundskritiske fortolker af tyskernes samvittighed.

Hvordan klarede han den? Først og fremmest drev sulten ham, og han gav ikke op i sin jagt på at stille den. Hans første “banale” sult i 1945 blev hurtigt fulgt op af den anden sult: kvinder og sex. Da han så efter underjordisk arbejde i en kalimine omsider genså sine forældre, som havde overlevet ødelæggelsen af hjembyen Danzig, skriver han:
“Jeg omfavnede overlevende, der var sluppet med skrækken, som man sagde. Man eksisterede stadigvæk på en eller anden måde, men… – Vi vidste intet om hinanden.”
“Efter henved fjorten dages familieliv stampede jeg i morgengryet med kun lidt bagage … Møjsommeligt kom jeg fremad, da jeg begav mig på vej for – begærlig efter kunst – at stille min tredje sult.”

Det er stærkt at læse, hvordan han trodsede alle forhindringer – selv vinterens isnende snemasser havde han imod sig på sin vej til kunstakademiet i et nedfrossent Düsseldorf, hvor alle led under manglen på varme, kul og brænde. Dér møder han en forbenet gammel kunstprofessor, som giver ham et godt råd: Få Arbejdsanvisningen til at formidle lærejobbet som praktikant som stenhugger og stenbilledhugger. Gravsten var der jo altid efterspørgsel på. Derefter kunne han søge ind på kunstakademiet.
Sådan blev det også – uden slinger i valsen, bemærker Grass. “Det brændte og derfor uhelbredeligt til modsigelse stemte krigsbarn, der havde lært at tvivle på ethvert løfte”, fulgte nu den eneste vej, der var gangbar for ham.
Denne vej krydsedes af et væld af mennesker, ofte skæve typer, hvis personlighed, drømme og påfaldende adfærd gjorde indtryk på ham. Nogle knyttede han sig til og holdt af. Alle bidrog de til “billedfloden med dens indhold af drivgods”, der en dag blev sat fri “og gav plads for ord, som fra min barndom havde fyldt min sparegris”. – Baggrunden for Bliktrommens larmende dreng i hans mest berømte roman fortælles også og siger noget om, hvordan Grass arbejder.

I disse år, da samfundets forvaltere søger at strukturere og rationalisere vores liv på logiske regneark – med frygten for alskens ulykker som bivirkning – gør det stort indtryk at læse Grass’ historie. Man føler sig i selskab med en klog gubbe, som udviklede en rig sans for livets glæder og menneskelige kvaliteter, der langt overgår de rædsler, han blev vidne til i sin ungdom. Han fandt kærligheden, og hans vej gennem helvede gav ham særlige forudsætninger for at bedømme dens modsætning.
Derfor bliver vi også vidne til ord og billeder, som befrugter hinanden i en fortællekunst af en art, der tænder ens egen erindring: Den diskussion han fører med sig selv om sin fortid, bliver et mønster i læserens egne reflektioner over tid og udvikling.
Og ja, nu skal Bliktrommen, Grass’ mest berømte roman, læses igen.

  • Mere om Günter Grass på Gyldendals Store Danske Encyklopædi her.

Vi, de druknede

Carsten Jensens fantastiske historie om de tre hovedpersoner i tre slægtled, Laurids, Albert og Knud Erik, driver af eventyr fra både mystiske tropeøer i syd og det frysende ishav i nord, krig og kærlighed, som til sidst i 1945 forener det brogede persongalleri dér, hvor historien begyndte 680 sider før: I Marstal på Ærø.

Klik bogen hos Gyldendal.
Klik bogen hos Gyldendal.
Men ikke alene fascineres man af de utrolige historier eller skrøner, fortalt af havnemolens garvede Skipper Skræk-typer. Marstals gamle sømandskultur bliver lys levende for os. Man tror sgu på de mennesker, uanset hvad de foretager sig, og jo mere man læser, jo stærkere bevæges man af romanens skæbner og understrømmen af realitet: Vi forbindes med et sindelag og en kultur, som levede den gang, sejlskibene knyttede Marstal til den globale verden, og som forfatteren kender bedre end en landkrabbe som mig, fordi han selv er en af byens skippersønner.

Beretningen om Alberts død som en frossen statue midtvejs mellem Marstal og havet gav mig en klump i halsen, fordi jeg gennem de foregående 300 sider havde lært ham så godt at kende. Hans ensomme død derude den iskolde vinternat i Nordstjernens skær følger jo fortællingens egen eventyrlige logik. Albert dør i faderen, Laurids, famøse støvler, han som ung på en tour de force af en sørejse via Australien havde hentet ude på den tropeø, hvor Laurids var gået i ly og fundet sig en ny familie. Men hvor Laurids svigtede sin danske familie, blev sønnen Albert en institution af en skibsreder. Han gav Marstal et monument over den søfartstradition, der var, men som kvinderne, søfolkenes forbitrede enker, ender med at aflive.
Mange andre romaner ville være endt dér, men endnu er vi kun halvvejs gennem bogen. For da Carsten Jensen lod Albert spille bolden videre til enken, den evigt sørgende Klara Friis’ og hendes dreng, Knud Erik, venter det drama, som fører historien til ende – på grænsen af den fremtid, som skabte os, de velbjærgede efterladte landkrabber i Pia Kjærsgaards lille Danmark, hvor det er blevet skik at lukke af for omverdenen og dyrke sig selv sådan helt privat.

Ikke siden jeg i sin tid læste de fede romaner af Dostojevskij og Thomas Mann, har så omfattende og langstrakt et værk opslugt mig så totalt. Romanen emmer af berusende fortælleglæde tøjlet af en konsekvent form, som gør læseren i stand til at holde styr på de mange skæbner og episoder hele den lange vej igennem. Jovist, Vi, de druknede er en brillant og egenartet bog, som rigtignok er svær at slippe. Den ligger endnu her ved min side, og hver gang jeg læser et afsnit igen, bølger følelsen af et skjult slægtskab frem i mig.

  • Læs også om Carsten Jensens rejsebog Jeg har hørt et stjerneskud her.

Tillykke med Olof Palme-Prisen, Carsten

“Ligesom vi hele tiden efterlyser de moderate muslimer, så vil jeg da gerne her efterlyse de moderate danskere,” siger Carsten Jensen til Politiken.

Også herfra skal lyde et stort tillykke til Carsten Jensen, som i fredags modtog Olof Palme-prisen i Stockholm. Carsten Jensen fik prisen, fordi han “retter lyset mod vores selvtilstrækkelighed og snæversyn. Han inviterer os til at stå op for humanisme, fornuft og fremtidstro”, skriver priskomiteen for Olof Palmes Minnesfond på sin hjemmeside.

Olof Palme-Prisen blev stiftet i 1987 et år efter mordet på den svenske statsminister. Hensigten er at hylde personer, der ligesom Olof Palme ikke er bange for at sige sin ærlige mening, og det er Carsten Jensen som bekendt ikke. I mange år har han stadig mere overbevisende argumenteret imod den selvgode “sig-selv-nok-mentalitet”, som har bredt sig i både Danmark og omverdenen.
“Vi må gøre op med os selv, hvem de virkelige forrædere er. De, der kræver at få sandheden at vide, eller de, der inviterer os indenfor i selvbedragets og løgnens fællesskab,” skrev Carsten Jensen marts 2006 i en opsigtsvækkende kronik i Information. Samtidig opfordrede han den øverste ansvarlige for det famøse fællesskab, statsminister Anders Fogh, til at gå af.

Kommentarer som denne har i Danmark skabt et udbredt had til forfatteren, som i nogles øjne “pisser på sine egne”. Dagbladet Politiken var da heller ikke sen til at ledsage nyheden om Olof Palme-prisen med overskriften: “Carsten Jensen får 400.000 kr. for at kritisere Danmark”. Og i læsernes kommentarer under historien læser man eksempelvis:
“Rejs en skamstøtte over Carsten Jensen, vor tids Corfitz Ulfeldt.”

Det er bare ikke på grund af sin kritik af Anders Foghs og Pia Kjærsgaards Danmark, at Carsten Jensen blev valgt som pris-modtager – snarere tværtimod. Priskomiteens formand, Pierre Schori, siger til Information:
“Carsten Jensen er noget så sjældent som en intellektuel, der har viljen og evnen til at se på og lytte til, hvad der foregår i hele verden og samtidig formår at formidle det. Det er ikke bare i Danmark, han har formået det, men det er i Tjetjenien, Afghanistan, Burma og på Balkan. Han tilhører en meget lille gruppe af intellektuelle, som har været disse steder for at berette om dem, og han tager stilling til dem.”

For Pierre Schori og resten af priskomiteen gør denne universalisme Carsten Jensen til en enestående forfatter, og jeg er ganske enig i den vurdering. I sine bøger gør han de nære oplevelser til springbræt for de store, og omvendt. Og i sine dagsaktuelle essays og aviskommentarer gennemhegler han selvbedragets og løgnens primitive kultur, som har regeret alt for længe.
Kendte man kun Carsten Jensen fra aviserne, kunne man måske mistænke ham for at være en forbitret, sur mand, men hans forfatterskab afslører så megen varme, dybt følt fortælleglæde og sans for menneskelig adfærd, at denne skippersøn fra Marstal reelt er mere dansk, end Pia Kjærsgaard nogensinde bliver. Ikke siden jeg i sin tid læste de fede romaner af Dostojevskij og Thomas Mann, har så omfattende og langstrakt en bog som “Vi, de druknede” opslugt mig så totalt. Og rejseskildringen “Jeg har hørt et stjerneskud” er den bedste rejsebog, jeg nogensinde har læst, eventyrlig og rig på tanker, opdagelser og iagttagelser, som den er.

Ikke desto mindre hyler mange danskere over, at hædersbevisningen fra Olof Palmes Minnesfond skulle tilfalde Carsten Jensen. Det virker ærlig talt noget ynkeligt, og i den forstand siger de sure protester mest om gruppen af skrydere, hvilket jo nærmest beviser, at Carsten Jensen faktisk rammer plet i sin beskrivelse af Anders Foghs og Pia Kjærsgaards uhyggelige Danmark.
Som en læser skriver i Politikens debat: “Snub en kleenex og tør fremmedhadet af kinderne”.

  • Se Politikens dækning og læserdebat her.
  • Se Informations dækning her.
  • Læs Politikens efterfølgende interview med Carsten Jensen her.